Chráněná krajinná oblast Pálava

Patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá Věstonická venuše. Teplomilné doubravy, rozlehlé stepi a bílá skaliska nabízí nevšední přírodní podívanou a možnost dlouhých výletů.