Klášter Louka

Loucký klášter založený v roce 1190 byl po staletí jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě. Komplexu premonstrátského kláštera dominuje mohutný objekt barokního konventu s řadou sklepení a kostel Panny Marie a sv. Václava s původní románskou kryptou. Klášter se nachází na levém břehu řeky Dyje, která tvoří přirozenou západní hranici areálu.