Znojemské podzemí

Systém podzemních chodeb a sklepů je dlouhý téměř 27 km a má až 4 patra. Ze dvou v podzemí nalezených letopočtů dnes předpokládáme, že počátek budování chodeb spadá do přelomu 14. a 15. století. Podzemní chodby byly budovány a propojovány původně na ploše 35 až 40 hektarů pod historickým jádrem města.