Janáčkovo divadlo

V polovině šedesátých let minulého století nebyla v Československu větší a technicky lépe vybavená divadelní budova. Divadlo opery a baletu bylo na základě projektu architekta Jana Víška pojato tak, aby zahrnovalo všechny potřebné umělecké, společenské a technické provozy. Prostor před divadlem byl v roce 2015 rekultivován do podoby relaxační zóny s unikátní světelnou fontánou.