Moravský zemský archiv

Budova archivu patří k nejmodernějším svého typu a nachází se na okraji kampusu Masarykovy univerzity v Brně, nedaleko Fakultní nemocnice Brno. Je výškovou a barevnou (v noci svítící) dominantou svého okolí. Má dvě na sebe vázané budovy – vyšší červenou pro písemnosti, nižší modrou pro badatele a kanceláře pracovníků.